Dokumenty

To jest archiwalna wersja strony z dnia 29.03.2022, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: PPOŻ

Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu

STATUT.pdf


Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Sprawozdanie 2018.pdf

Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

Sprawozdanie 2019.pdf

Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Sprawozdanie 2020.pdf

Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Sprawozdanie 2021.pdf

Sprawozdanie finansowe za 2022 r.

Sprawozdanie 2022.pdfRaport dostępności.pdf


Regulamin organizacyjny 2022

Schemat Organizacyjny 2022.pdf


Przetarg "Dzierżawa pomieszczeń przeznaczonych na działalność prowadzenia kawiarenki sportowej zlokalizowanych w budynku Hali widowiskowo sportowej MOSiR - ścianka wspinaczkowa"

Ogłoszenie

Regulamin

Umowa dzierżawy


Plan zamówień publicznych 2022 r.

Plan zamówień publicznych 2022.pdf

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko "Kierownik zespołu obiektów sportowych I"


Ogłoszenie o naborze

Załącznik nr 5 - Kwestionariusz osobowy

Załącznik nr 6 - Oświadczenie kandydata

Załącznik nr 7 - Oświadczenie kandydata


Wyniki naboru na wolne stanowisko "Kierownik zespołu obiektów sportowych I"


Ogłoszenie o wynikach naboru

Plan.pdf


Zakup i dostawa ciągnika rolniczego


Formularz ofertowo-cenowy

Karta informacyjna

Projekt umowy

Zapytanie ofertowe


Zakup i dostawa paliw dla MOSiR Tarnobrzeg


Formularz ofertowo-cenowy

Projekt umowy

Zapytanie ofertowe


Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części
działki oznaczonej nr ewidencyjnym 101/5, położonej przy ulicy Żeglarskiej
obręb Kajmów – Jezioro Tarnobrzeskie (lokalizacja A2)

Ogłoszenie
Oświadczenie
Umowa
RODOPrzetarg na dzierżawę pomieszczeń gastronomicznych

Zapraszamy zainteresowanych do zapoznania się i udziału w przetargach dotyczących dzierżawy pomieszczeń gastronomicznych mieszczących się w budynkach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu. Przetargi dotyczą dzierżawy pomieszczeń gastronomicznych znajdujących się na terenie Pływalni Krytej oraz Ścianki Wspinaczkowej.  

Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca (środa) 2023 roku w sali konferencyjnej nr 143, Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg. Przetarg dotyczący dzierżawy pomieszczeń mieszczących się na terenie Ścianki Wspinaczkowej odbędzie się o godzinie 11:00, a następnie o godzinie 12:00 przeprowadzony zostanie przetarg na pomieszczenia na terenie Basenu Krytego.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi przetargów, które dostępne są poniżej.

1) „Dzierżawy pomieszczeń przeznaczonych na działalność gastronomiczną w budynku Hali Widowiskowo Sportowej MOSiR – Ścianka Wspinaczkowa”

Ogłoszenie o przetargu – Ścianka Wspinaczkowa
Regulamin przetargu – Ścianka Wspinaczkowa
Wzór umowy – Ścianka Wspinaczkowa
Oświadczenie dzierżawcy – Ścianka Wspinaczkowa

2) „Dzierżawa pomieszczeń przeznaczonych na działalność gastronomiczną w budynku Pływalni Krytej MOSiR w Tarnobrzegu”

Ogłoszenie o przetargu – Pływalnia Kryta
Regulamin przetargu – Pływalnia Kryta
Wzór umowy – Pływalnia Kryta
Oświadczenie dzierżawcy – Pływalnia Kryta
Zapraszamy do składania ofert w przetargu

 "Dostawa samochodu służbowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu "

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b879fa9d-464a-11ee-9aa3-96d3b4440790

Aktualizacja planu.pdf


Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu

"Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obsługa portierni w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. A. Freyera w Tarnobrzegu ul. Al. Niepodległości 2"


FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY.ODT

WZÓR UMOWY.PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE.PDF


Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu

"Bezgotówkowy zakup paliw  płynnych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Tarnobrzegu.”


FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY.docx

WZÓR UMOWY.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE.pdfZapraszamy do składania ofert w postępowaniu
Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z obiektów MOSiR w Tarnobrzegu”.

Prosimy o zapoznanie się z dołączonymi dokumentami.

Dokumenty:

Zapytanie ofertowe na odbiór odpadów zmieszanych.pdf
Formularz ofertowo-cenowy.docx
Wzór umowy.docx

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

WYBÓR OFERTY - ODPADY ZMIESZANE.PDFZapraszamy do składania ofert w postępowaniu

Zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych z obiektów MOSiR w Tarnobrzegu”.

Prosimy o zapoznanie się z dołączonymi dokumentami.

Dokumenty:

Zapytanie ofertowe na odbiór odpadów segregowanych.pdf
Formularz ofertowo – cenowy.docx
Wzór umowy.docx

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu Al. Niepodległości 2,39-400 Tarnobrzeg (sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zagospodarowanie  segregowanych odpadów komunalnych z obiektów MOSiR w Tarnobrzegu” NIE OTWIERAĆ przed 29.12.2023 r. do godz. 10:00

Termin składania ofert upływa w dniu 29.12.2023 r. godz. 09:45


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

WYBÓR OFERTY - ODPADY SEGREGOWANE.PDF

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego


„Przebudowa boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Tarnobrzegu przy Al. Niepodległości 2”

Termin składania ofert upływa w dniu 07.02.2024 r. godz. 11.00


Formularz cenowo-ofertowy

Projekt umowy

Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych usług

Zapytanie ofertowe


Zawiadomienie o wyborze oferty


Postępowanie na

„Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu do ćwiczeń siłowych oraz szkolenie personelu.”

Termin składania ofert upływa w dniu 12.02.2024 r. godz. 10.00


Zapytanie ofertowe

Projekt umowy

Formularz cenowo ofertowy


                                                                        WYBÓR OFERTYPlan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

Plan.pdf


Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na:

„Administrowanie nieruchomościami, utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów nad Jeziorem Tarnobrzeskim wchodzących w skład zasobu nieruchomości Miasta Tarnobrzega wraz z wykonywaniem sezonowych prac porządkowych na działkach wymienionych w załączniku nr 2 do umowy”

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-92e85b71-cf18-11ee-875e-a22221c84ba7


Opublikował: Mateusz Połowniak
Publikacja dnia: 19.02.2024, 13:01
Dokument oglądany razy: 130
Podpisał: Mateusz Połowniak
Dokument z dnia: 29.03.2022