Witamy na stronie...


Zapraszamy do składania ofert w przetargu

 "Dostawa samochodu służbowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu "

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b879fa9d-464a-11ee-9aa3-96d3b4440790

Aktualizacja planu.pdfZapraszamy do składania ofert w postępowaniu

"Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obsługa portierni w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. A. Freyera w Tarnobrzegu ul. Al. Niepodległości 2"


FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY.ODT

WZÓR UMOWY.PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE.PDF


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

WYBÓR OFERTY - OCHRONA DLA MOSIR.PDFZapraszamy do składania ofert w postępowaniu

"Bezgotówkowy zakup paliw  płynnych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Tarnobrzegu.”

                                                                                    WZÓR UMOWY.pdf

                                                               FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY.docx

                                                                            ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf

Odpowiedzi na zapytania złożone w postępowaniu prowadzonym w oparciu o wewnętrzną procedurę Zamawiającego na zadanie:

„Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA.PDF

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

WYBÓR OFERTY - BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW.PDF


Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu
Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z obiektów MOSiR w Tarnobrzegu”.

Prosimy o zapoznanie się z dołączonymi dokumentami.

Dokumenty:

Zapytanie ofertowe na odbiór odpadów zmieszanych.pdf
Formularz ofertowo-cenowy.docx
Wzór umowy.docx

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

WYBÓR OFERTY - ODPADY ZMIESZANE.PDF
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu

Zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych z obiektów MOSiR w Tarnobrzegu”.

Prosimy o zapoznanie się z dołączonymi dokumentami.

Dokumenty:

Zapytanie ofertowe na odbiór odpadów segregowanych.pdf
Formularz ofertowo – cenowy.docx
Wzór umowy.docx

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu Al. Niepodległości 2,39-400 Tarnobrzeg (sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zagospodarowanie  segregowanych odpadów komunalnych z obiektów MOSiR w Tarnobrzegu” NIE OTWIERAĆ przed 29.12.2023 r. do godz. 10:00

Termin składania ofert upływa w dniu 29.12.2023 r. godz. 09:45

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

WYBÓR OFERTY - ODPADY SEGREGOWANE.PDF


Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego


„Przebudowa boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Tarnobrzegu przy Al. Niepodległości 2”

Termin składania ofert upływa w dniu 07.02.2024 r. godz. 11.00


Formularz cenowo-ofertowy

Projekt umowy

Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych usług

Zapytanie ofertowe


Postępowanie na

„Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu do ćwiczeń siłowych oraz szkolenie personelu.”

Termin składania ofert upływa w dniu 12.02.2024 r. godz. 10.00


Zapytanie ofertowe

Projekt umowy

Formularz cenowo ofertowy


WYBÓR OFERTY

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

Plan.pdf


Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na:

„Administrowanie nieruchomościami, utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów nad Jeziorem Tarnobrzeskim wchodzących w skład zasobu nieruchomości Miasta Tarnobrzega wraz z wykonywaniem sezonowych prac porządkowych na działkach wymienionych w załączniku nr 2 do umowy”

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-92e85b71-cf18-11ee-875e-a22221c84ba7

Postępowanie na
„Wymiana systemu sygnalizacji pożarowej wraz z oddymianiem klatek schodowych K1 i K2 w hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a3d7ec01-e11a-11ee-a01e-f641a8763d5f


Zapytanie ofertowe  na

,,Dostawa, uruchomienie i obsługa oprogramowania do kontroli opłat i windykacji należności za wjazd na tereny użyteczności publicznej nad Jeziorem Tarnobrzeskim”

Termin składania ofert upływa w dniu 16.04.2024 r. do godz. 9.30

Formularz cenowo-ofertowy

Projekt umowy

Załącznik nr 1 do umowy

Zapytanie ofertowe


Opublikował: Mateusz Połowniak
Publikacja dnia: 10.05.2024, 10:14
Dokument oglądany razy: 1 132
Podpisał: Mateusz Połowniak
Dokument z dnia: 29.03.2022