Dane kontaktowe

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera

39-400 Tarnobrzeg, Al. Niepodległości 2

Gmina Tarnobrzeg z dniem 1 stycznia wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług prawa i obowiązki jednostek budżetowych, które działały jako odrębni podatnicy.


W następstwie wprowadzanych zmian, od 1 stycznia 2017 r. obowiązywały będą następujące zasady:


1. Faktury lub inne dokumenty podlegające regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług powinny być wystawiane na następujące dane:


Nabywca: Gmina Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8672079199

Odbiorca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. A. Freyera, Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg


2. Na wystawianych dla Państwa fakturach lub innych dokumentach będą widniały następujące dane:


Sprzedawca: Gmina Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8672079199

Nabywca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. A. Freyera, Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg


3. Stroną w kolejnych zawieranych umowach będzie:


Gmina Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8672079199, reprezentowana

przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. A. Freyera, Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg


4. Wszystkie faktury, umowy i inne dokumenty należy doręczać na adres jednostki:


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. A. Freyera, Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg


Nr konta: PEKAO S.A. I o/Tbg 62 1240 2744 1111 0010 4384 6921

e-mail – sekretariat@mosir.tarnobrzeg.pl

TELEFONY:

Pływalnia kryta – Tel. 15 8225253

Centrala telefoniczna – Tel. 15 8229522


Opublikował: Mateusz Połowniak
Publikacja dnia: 18.11.2021, 14:51
Dokument oglądany razy: 111
Podpisał: Mateusz Połowniak
Dokument z dnia: 13.01.2021